VELOSOFT

Oferta

Oferta usług związanych z outsourcingiem IT.

Stosowane technologie:

  • JAVA SE/EE
  • .Net Framework
  • PHP
  • Bazy danych MS SQL, PostgreSQL, Oracle i MySQL

Doświadczenie przy projektach wykorzystujących systemy elektronicznego zarządzania dokumentami:

  • IBM FileNet
  • Alfresco